Mutlu Beyin (Kırsal Kalkınma dergisi)

16 July 2018 10:43  /  Mutlu Beyin

Mutlu Beyin, Loretta Graziano Breuning
Kırsal Kalkınma, Temmuz-Ağustos-Eylül 2018, 13.sayı

İnsanın acı duymasına veya mutluluğuna dönük yeni bir tez, yorum veya açıklama denilebilir Loretta Graziano Breuning’in Mutlu Beyin’i için. Ona göre bazı kimyasallar nedeniyle beyin mutlu olur. O salgılar içinse, beyinde nöron yolları ve bağlantıları oluşmaktadır. Ne zaman ki oluşan sinir yollarından tekrar geçilir, aynı mutlu kimyasalların salgılanması sağlanır ve bunun neticesinde mutluluk duyulur. Beyindeki sinir yolları -bunlar otoban genişliğinde de olabilir- yedi yaşına kadar yaşadığımız tecrübelere dayanır. Yaş ilerledikçe sinir yollarının oluşması zorlaşır ve yavaşlar. Loretta Graziano Breuning öncelikle beynin nasıl çalıştığını, hangi bölümündeki faaliyetten dolayı acı duyduğumuzu, hangi bölümünün harekete geçmesi sonucunda mutlu olduğumuzu anlatır. Beynin çalışma mekanizmasını çözdükten sonra ne yapılması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkar. Örneğin “kısır döngü” diye bir şey vardır. Kısır döngüye düşen duygular, kimyasal salgıyı duraklatır, hatta ortadan kaldırır. Böylelikle yaptığımız şeylerden tat alamayız. Oysa aynı şeyi yaptığımızda mutlu oluyorduk önceleri. Breuning bu tür kısır döngü veya mutlu kimyasalların salınımını engelleyen diğer unsurları da açıklayarak aslında ne yapılması gerektiğine dair bir yol arayışı içine girer. Okuyucusunu da aynı arayışa sürüklemeyi başarır. Kısa, sade, anlaşılır üslubu ve diliyle sürükleyici bir kitap olduğu söylenebilir Mutlu Beyin’in. Breuning’in öne sürdüğü tezlerin çoğu bilimsel araştırmalara dayanır. Daha çok hayvanlar üzerinde yapılmış deneylerdir bunlar. Çünkü hayvanlarda da aynı mutlu kimyasallar bulunmaktadır. Farklılıklarıyla birlikte insandakilerle aynı şekilde çalışır bu hormonlar. O yüzden sık sık hayvan davranışlarından söz eder Breuning. Oradan insana dair çıkarımlarda bulunur. Hepsinden güzeli ise hayvan davranışlarıyla sınırlı kalmayıp, insanların güncel hayatından da örnekler verir. O, ayrıca acının faydalarından da söz etmektedir. Acı olmadığında insanın kendini korumayı öğrenemeyeceğini, dolayısıyla mutlu olmak için gerekli güven ortamına kavuşamayacağını söyler. Mutlu Beyin’de insanın her hareketini bir şekilde anlamlandırma; hiçbir duygunun faydasız olmadığını, her duygunun birbiriyle komplike ilişki içinde olduğunu gösterme çabası da dikkat çekicidir.

It can be called a new thesis, interpretation or an explanation for human suffering or happiness for Loretta Graziano Breuning’s Habits of a Happy Brain. According to her, some chemicals make the brain happy. Neuronal pathways and connections are formed in the brain for those hormones. Whenever those pathways are passed again, the secretion of the same happy chemicals is ensured and the result is happiness. The nerve pathways in the brain , which may also be the width of an autobahn, are based on experiences we have experienced up to the age of seven. The formation of nerve pathways becomes more difficult and slower with increasing age. Loretta Graziano Breuning tells us first how the brain works, what part of the brain makes us suffer, what part of the brain makes us happy. After comprehending the brain’s working mechanism, what should be done for happiness automatically shows up. For example, there is a fact as “vicious cycle”. The emotions that go round the vicious circle, pause the chemical secretion, even stop it. In this way, we cannot enjoy anything we do. However, when we did the same thing before, we were happy with that. Explaining such vicious circles or other elements that prevent the release of happy chemicals, Breuning explores a way of what actually do. She manages to carry away her reader to the same exploration. Habits of a Happy Brain is a thrilling book with its short, simple, understandable style and language. Most of the hypotheses Breuning suggests are based on scientific research. Since, animals have the same happy chemicals, these are experiments conducted on animals. These hormones work the same way as those of humans besides their differences. For this reason, Breuning often mentions animal behaviors. She makes inferences about human from therein. What is good is that it is not limited to animal behaviors, but she also gives examples from daily life of human being. She also discusses on the benefits of suffering. She argues that in the absence of suffer one cannot learn to protect himself, therefore cannot have the confidence to be happy. It is also remarkable in Habits of a Happy Brain that the effort of the human being to think as sense-making every behavior of people; to show no sensation is useless and each sensation is in a complicated relationship with each other.